Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/3/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2012 / ΩΡΑ: 15:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ