Υπογραφή το πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ – Περιφέρε ιας Πελοποννήσου στις 19/3/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2012 / ΩΡΑ: 16:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Τη Δευτέρα 19/3/2012 και ώρα 13:00μμ στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα υπογραφεί το πρωτόκολλο Συνεργασίας με θέμα «Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με εξειδίκευση στην τεχνική υποστήριξη και στο σχεδιασμό έργων και συστημάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης – Όμβριων, καθώς και τη διαχείριση του Υδάτινου Δυναμικού της Περιφέρειας» μεταξύ της Περιφέρειας και της ΕΥΔΑΠ, από τον   Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη και  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ  κ. Νικόλαο Μπάρδη