Απόφαση Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας Νομού Λακωνίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2012 / ΩΡΑ: 14:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ