Απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις Αρμοδιότητες διαδικασίας οριοθέτησης υδατορεμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/04/2012 / ΩΡΑ: 11:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ