Κατεπείγουσα Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/4/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2012 / ΩΡΑ: 18:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ