Με την υπ’ αριθ. οικ. 1088/05.04.2012απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2012 / ΩΡΑ: 08:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου τυροκομείου μικρής δυναμικότητας ως προς την πρώτη ύλη (300κιλών/ημέρα) ιδιοκτησίας του Καράμπελα Παναγιώτη του Αθανασίου, το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε υφιστάμενο ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού 156,64μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 200,83μ2 εντός των ορίων του οικισμού «Χρύσαφα» της Τ.Κ. Χρυσάφων της Δ.Ε. Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας..

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ