Με την υπ’ αριθ. 1604/30.03.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2012 / ΩΡΑ: 08:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 4101/30.07.2004 Α.Ε.Π.Ο. του Νομάρχη Λακωνίας η οποία αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέου εργαστηρίου κατασκευών αλουμινίου και μεταλλικών (σιδηρών) κατασκευών ιδιοκτησίας Σταμάτη Σαπουνά εκτός ορίων οικισμού στο Δ.Δ. Σκάλας (νυν Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας) του Δήμου Σκάλας (νυν Δήμου Ευρώτα) ως προς την αλλαγή επωνυμίας από «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ» σε «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ