ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/04/2012 / ΩΡΑ: 10:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.342/2012 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Χ.Θ. 0+000– 0+828) με προϋπολογισμό: 1.000.000,00 €. Το
έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: 1.Οδοποιία με προϋπολογισμό: 613.055,37 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου) και 2.Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό:146.516,65 € (δαπάνη εργασιών , Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/04/dhm.pdf