Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/4/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ. μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2012 / ΩΡΑ: 08:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/4/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ. μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα…
Δείτε εδώ την Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής