Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/4/2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π. μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2012 / ΩΡΑ: 21:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ