Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/5/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/04/2012 / ΩΡΑ: 19:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ