Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/05/2012 / ΩΡΑ: 09:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ