Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2012 / ΩΡΑ: 12:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι είναι ήδη σε λειτουργία ο Νόμος 3955/2011 σχετικά με το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minagric.gr) παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τηνδιαδικασία εγγραφής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ