Ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας στην Τριφυλία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2012 / ΩΡΑ: 11:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας Κυ̟παρισσία, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί οικονομικές ̟προσφορές για ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας, για τα Τμήματα με τις αντίστοιχες Το̟πικές Kοινότητες: Τμήματα 1.Ελαίας-Καρυών, 2.Γλυκορριζίου, 3.Αρτικίου-Κρυονερίου, 4. Αετού, 5.Μοναστηρίου-Πολυθέας.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 21/5/2012.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας