Κατεπείγουσα Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/5/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:15 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2012 / ΩΡΑ: 14:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ