Κατεπείγουσα Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/05/2012 / ΩΡΑ: 14:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ