Με την υπ΄ αριθ. οικ. 2223/05-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 09:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Ανόρυξη και λειτουργία
αρδευτικής γεώτρησης για αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης και την κατασκευή αγωγού 15 μέτρων για τη σύνδεση της νέας γεώτρησης με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο», στη θέση
«ΟΥΛΙΣΤΑ» ή «ΣΑΜΟΝΙΚΟ» εκτός ορίων οικισμού «Απιδέας» στην Τ.Κ. Απιδέας στην Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας, εντός του αγροτεμαχίου φερόμενης ιδιοκτησίας
Ροζάκου Ιωάννη, προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες της αρδευόμενης έκτασης 107.000m2 (55.000 m3 ανά έτος)»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ