Με την υπ΄ αριθ. 1057/30-03-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 08:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1384/11/30-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,75 KW ιδιοκτησίας της κας Σοφίας Χαραμή που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4150,07m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Στασού (Σπυλάκι)» της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, της Δ.Ε. Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας, του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας SPA με κωδικό GR2540007)» ως προς αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά των πάνελ, την εγκατάσταση συστήματος ιχνηλάτησης θέσης του ήλιου και το γήπεδο που θα εγκατασταθεί.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ