Με την υπ΄ αριθ. 1389/05-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/05/2012 / ΩΡΑ: 11:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄άρ. 4214/8-10-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σταθμού σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ.Β.Ε.» ( πρώην Tellas) με κωδικό θέσης σταθμού «8167 ΤL Γλυκόβρυση»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ