Με την υπ΄ αριθ. 1637/30-03-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 08:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 851/17-02-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,36 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΥ ΖΗΝ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4.000m2 σε θέση «ΤΣΑΜΑΛΗ ή ΤΟΥΡΚΑ ΠΑΣΤΕΛΗ» εκτός ορίων του οικισμού Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης Εκβολές Ευρώτα με κωδικό GR2540003)» ως προς αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ