Με την υπ΄ αριθ. 1661/05-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 09:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 2833/14-05-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,975kw ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΜΠΙΖΙΟΣ Β. & Ι. Ο.Ε. Ηλιακό Πάρκο Σκάλας¨ και διακριτικό τίτλο ¨ΜΠΙΖΙΟΣ Β. & Ι. Ο.Ε. Ηλιακό Πάρκο Σκάλας¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 12874m2 στην θέση ¨Μπάστα¨ εκτός ορίων οικισμού στο Τ.Δ.
Στεφανιάς του Δήμου Σκάλας του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής natura 2000 Τόπου Κοινοτικής Σημασίας SCI με κωδικό GR2540003 και Ζώνης Ειδικής Προστασίας SPA με κωδικό GR254006)» ως προς αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ