Με την υπ΄ αριθ. 1828/27-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2012 / ΩΡΑ: 10:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία Κεραία Σταθμού Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ Τ/Σ (0350102)» της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ