Με την υπ΄ αριθ. 1902/29-03-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 09:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την
λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp ιδιοκτησίας της εταιρεία «Κ.Σ.Τ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4.187,50m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» της Τ.Κ. Καλλιθέας, της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ