Με την υπ’ αρίθ. οικ. 197130/26-03-2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2012 / ΩΡΑ: 12:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 55,30MW, στην Ανατολική Μάνη στις θέσεις «Μακρυλάκκωμα» και «Προφήτης Ηλίας» τωνεταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.»
αντίστοιχα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ