Με την υπ’ αρίθ. οικ. 197266/30-03-2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2012 / ΩΡΑ: 12:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία: «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Πάρκων, ισχύος 16,1MW 31,8M, στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας – Μακρυλάκκωμα – Τρυπητή» και «Σαγιάς» αντίστοιχα, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας ¨ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.¨».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ