Με την υπ’ αρίθ. 1743/05.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 09:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

«Ανανέωση της ισχύος και τροποποίηση και της υπ΄αρ. πρωτ. 494/09.03.2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που αναφέρεται στην ίδρυση και στη λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης επιβατικών και μικρών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κ. Λιβανού Μιχαήλ που θα εγκατασταθεί σε τμήμα υφιστάμενου κτίσματος, σε ακίνητο (οικόπεδο) επιφάνειας 1.140,58m2, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού «Δερματιάνικα» της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας, ως προς την αλλαγή επωνυμίας σε Λιβανός Γεώργιος».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ