Με την υπ’ αρίθ. 2266/11.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 09:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, συνολικής δυναμικότητας 200 κλινών, που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού στο Δήμο Σπάρτης Ν. Λακωνίας».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ