Με την υπ’ αρίθ. 2703/07.05.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2012 / ΩΡΑ: 10:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου αερίων καυσίμων φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Δημοσθένης Κακούρος ΑΒΕΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ