Με την υπ’ αρίθ. 2717/14.05.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2012 / ΩΡΑ: 13:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και την λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4* και δυναμικότητας 26 κλινών φερόμενης ιδιοκτησίας της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ» σε γήπεδο επιφάνειας 8.138,06m2, που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Νέου Οιτύλου της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ