Με την υπ’ αρίθ. 3032/15.05.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2012 / ΩΡΑ: 13:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας Βαλκανικά Φωτοβολταϊκά Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο
επιφάνειας 4.130,12m2 στη θέση Άγιος Αθανάσιος Τ.Κ. Καλλιθέας της Δ.Ε. Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ