Με την υπ’ αριθ. 1090/08-05-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/05/2012 / ΩΡΑ: 13:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος και συμπλήρωση (επικαιροποίηση) για την ίδρυση και λειτουργία νέας μονάδας κοπής και τυποποίησης κρέατος και παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και νέας μονάδας επεξεργασίας και αδρανοποίησης των υποπροϊόντων σφαγής της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ Ο.Ε.».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ