Με την υπ’ αριθ. 2174π.ε./17-01-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2012 / ΩΡΑ: 13:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Αποθήκη παλαιών μετάλλων και σημείο συλλογής ΟΤΚΖ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ. ΜΕΓΡΕΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», στη θέση «Καψαμπέλι».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ