Με την υπ’ αριθ. 511/02-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 08:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος και συμπλήρωση με πρόσθετους όρους της υπ’ αρ. 2062/02-04-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και την λειτουργία νέας βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ¨Παναγιώτης Χιώτης και ΣΙΑ Ο.Ε.¨ και με τον διακριτικό τίτλο ¨Χιώτης¨ που θα κατασκευασθεί σε ακίνητο στη θέση ¨Αλαούζι¨ παρά την Εθνική Οδό Σπάρτης – Μονεμβάσιας εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ¨Βλαχιώτη¨ και εκτός Γ.Π.Σ. Βλαχιώτη του Δήμου Έλους του Νομού Λακωνίας».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ