Με την υπ’ αριθ. 639/15-03-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2012 / ΩΡΑ: 13:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9316/09/18-01-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αναφέρεται στη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης τροφίμων σε ψυκτικούς θαλάμους της εταιρείας με την επωνυμία «BRELLE A.E.» σε υφιστάμενο ισόγειο κτίριο σε ακίνητο (γήπεδο) επιφάνειας 13.800,57m2 εκτός των ορίων του οικισμού «Καλάμι» του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2549/07-05-2010 Απόφαση του ιδίου Οργάνου και την υπ’ αριθμόν 530/09-03-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ως προς την αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ