Με την υπ’ αριθ. 719/20-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/05/2012 / ΩΡΑ: 13:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρωσίμων ελαιών, ιδιοκτησίας του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Γερακίου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ