Μπαίνει σε φάση υλοποίησης το Ειδικό Αναπτυξιακ ό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ύψους 130 εκατομμυρί ων ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2012 / ΩΡΑ: 17:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«Μπαίνει σε φάση υλοποίησης το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, και κατακτάται ο στόχος της ανάπτυξης, εφαρμόζοντας το στρατηγικό μας σχεδιασμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για να τεθούν οι βάσεις υλοποίησής του, υπό τον Περιφερειάρχη με τον κ. Κωνσταντίνο Κουκολιά,  προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΑΝ, υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας, τους Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Ανδρέα Πουλά και Απόστολο Παπαφωτίου, υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και τον εκπρόσωπο της Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών Πελοποννήσου.

«Βασική μας φιλοσοφία είναι η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και όχι των διαπεριφερειακών όπως σε πολλά άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, και βασικός άξονας ανάπτυξης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι η ανάδειξη του συνδετικού ιστού της ελληνικής κοινωνίας, του δίπολου χωριό – κωμόπολη» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας παράλληλα τα έντονα δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα της Πελοποννήσου που επιβάλλουν αυτή την πολιτική κατεύθυνση.

Ο κ. Κουκολιάς από την πλευρά του τόνισε ότι το πρόγραμμα θα είναι πιλοτικό και θα υλοποιηθεί με επίκεντρο τον πολίτη, την ιστορία και την παράδοση του τόπου. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό θα έχει ως φιλοδοξία τη συμπερίληψη έργων που θα αποτελέσουν συνδετήριο κρίκο των παρόντων προγραμμάτων με την επόμενη προγραμματική περίοδο, παράμετρο την οποία ο Περιφερειάρχης τοποθέτησε στον πυρήνα της πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την 5η Προγραμματική Περίοδο.

«Στόχος μας είναι η υλοποίηση, μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού αυτού Προγράμματος, εμβληματικών έργων με αυξημένη δυνατότητα μόχλευσης της οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι η υπαγωγή του σε πελατειακή και κομματική λογική», πρόσθεσε τέλος ο κ. Τατούλης, προαναγγέλλοντας παράλληλα ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με συμμετοχή των Δήμων για το ζήτημα αυτό.    

Αποφασίστηκε τέλος η άμεση σύσταση των επιτροπών συντονισμού και εξειδίκευσης, η επιτροπή παρακολούθησης και η τεχνική γραμματεία η οποία θα υποστηρίζει τις ανωτέρω επιτροπές και θα προετοιμάζει τα τεχνικά