Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2012 / ΩΡΑ: 10:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ