Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/05/2012 / ΩΡΑ: 08:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τροποποίηση ως προς τον φορέα της υπ΄αριθμ. Πρωτ. Οικ.1348/11-04-2005 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄
αριθμ. Πρωτ. 225/24-01-2008 Απόφαση για τη μονάδα υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «Μ.Φραγκέδης – Γ. Γραμματικός & ΣΙΑ Ο.Ε» συνολικής δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια περιοχή έκτασης 20 στρεμμάτων στη θέση «Λιμανάκια» της Νήσου Πλατειάς , Π.Ε. Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/05/mitsakos.pdf