Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2012 / ΩΡΑ: 15:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ