Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/5/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2012 / ΩΡΑ: 14:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ