Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2012 / ΩΡΑ: 20:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ