Πρόσκληση – συνέχιση της 5ης διακοπείσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (της 2-4-2012), που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/05/2012 / ΩΡΑ: 15:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ