Υποχρεωτική εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2012 / ΩΡΑ: 08:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας γνωστοποιεί τα εξής: Το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ν.3955/2011) είναι ήδη σε λειτουργία. Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr, στην επιλογή «ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ». Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, εφόσον: • αγοράζουν ή μεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και μεταποίησης αυτών, τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια. • προμηθεύουν τον Έλληνα παραγωγό με προϊόντα κάθε μορφής, είτε παραγόμενα στην Ελληνική Επικράτεια είτε εισαγόμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής (εφόδια ή εισροές). Σημειώνεται ότι η τυχόν εγγραφή των ενδιαφερόμενων στα Κλαδικά Μητρώα, που αναφέρονται στο άρθρο 7 το Νόμου 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α’ 89) δεν αναιρεί την υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί σε αντίστοιχο Κλαδικό Μητρώο, αυτό θα καταχωρείτε στο ειδικό πεδίο της αίτησης εγγραφής του στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών παρά το γεγονός ότι υπάρχει ήδη υποχρέωση εγγραφής στο τηρούμενο μητρώο των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Η αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εκτός από την βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία και θα εισάγεται στο σύστημα σε μορφή pdf . Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο λήγει στις 30 Ιουλίου 2012. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κάτωθι τηλέφωνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννα Κορδούλη 210-2125594, Ευαγγελία Κατσάνου 210-2125539, Νικόλαος Παπαδόπουλος 210-2125507, Ιωάννης Διακόνης 210-2125529.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Γ. ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ 2