Ανακοίνωση-Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων επί του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη συστήματος ταυτότητας για τον προορισμό Πελοπόννησος»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2012 / ΩΡΑ: 14:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ