ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ: ΚΟΧ: 5.1003/ 1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Κορινθίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2012 / ΩΡΑ: 17:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ