Με την υπ’ αρίθ. οικ. 146105/1166/02-05-2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2012 / ΩΡΑ: 11:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ολοκλήρωση της δυναμικότητας, τη λειτουργία και την επέκταση του γηπέδου οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπιγκ) Γ’ τάξης, συνολικής δυναμικότητας 129 θέσεων σε γήπεδο συνολικής
επιφανείας 33.955,0τ.μ (επέκταση κατά 12.955,0τ.μ) στη θέση «Λεύκη- Μάντρες», Κοινότητας Ελαφονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΣΙΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ