Με την υπ’ αριθ. 2695/03-05-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2012 / ΩΡΑ: 09:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,90kW της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Ε.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εκτός ορίων οικισμού επιφάνειας 4242,11m2 στη θέση «Κουτρέλα» της ΤΚ Πύργου Διρού της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας (εντός Ζώνης ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR2540008(Νότια Μάνη).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ