Με την υπ’ αριθ. 6416/11/25-05-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2012 / ΩΡΑ: 10:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με κωδικό θέσης σταθμού «ΧΑΡΑΚΑΣ Τ/Κ 0350021» που είναι εγκατεστημένος εντός ορίων οικισμού «Χάρακα» της ΤΚ Χάρακος, της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ