Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2012 / ΩΡΑ: 15:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ