Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/6/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2012 / ΩΡΑ: 15:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ